"Belangrijke stap gemaakt in vergroten draagvlak"

Gepubliceerd: 18 juni 2014

Beste collega’s en partners,

Het schooljaar 2013/2014 loopt op zijn einde. Ik ben een trots man. Wat hebben we in het afgelopen schooljaar veel bereikt. Het jaar zat boordevol ontwikkelingen, waarbij met name een belangrijke stap is gemaakt in het vergroten van het draagvlak voor de Vakroute.

Nu de beleidsnotitie van het ministerie van OCW aan de Tweede Kamer een feit is en Vakcollege Groep daarin nadrukkelijk wordt gevraagd om met de Vakroute de vakmanschapsroute te versterken, geeft dit blijk van herkenning en erkenning. We hebben de prachtige uitdaging om met onze Vakroute een bijdrage te leveren aan de beleidsdoelstellingen van het ministerie van OCW en de modernisering van het beroepsonderwijs in Nederland. Een mooie kans om jongeren in het vmbo niet vroeg of laat te laten kiezen, maar op maat een keuze voor een profiel te laten maken in één van de eerste drie leerjaren van het vmbo. De komende weken zullen we in samenwerking met OCW de uitwerking voor het uitrollen van de Vakroute nader concretiseren. Een spannende periode!

Vakcollege Groep heeft de ambitie om de komende jaren uit te groeien naar hét expertise- en dienstencentrum voor de doorlopende leerroutes (doorstroomroutes) vmbo – mbo. Met de erkenning van het ministerie van OCW is een belangrijke stap gezet. Daarnaast zijn we in gesprek met andere samenwerkingspartners zoals het Consortium Beroepsonderwijs, het platform BWI (Bouw, Wonen & Interieur, het platform PIE (Produceren, Installeren & Energie) en de Stichting Platforms Vmbo (SPV). In het krachtenveld van het onderwijs vinden we het van belang de handen ineen te slaan, volume te creëren en daarmee de jongeren nog beter van dienst te zijn.

Dat we de Vakroute breed willen uitrollen betekent ook dat we meer nieuwe profielen in ons aanbod willen opnemen. Na de zomer krijgt u van ons meer informatie over met name de uitbreiding richting het profiel Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR), wat voorheen in het afdelingsprogramma Consumptieve Techniek werd aangeboden. Hiermee realiseren we een uitbreiding in de ondersteuning voor deze scholen in Nederland. De voorbereidingen zijn reeds gestart en docenten worden aangetrokken om leermiddelen voor dit profiel te ontwikkelen.

Het team van Vakcollege Groep bereidt het schooljaar 2014/2015 op dit moment met veel energie en enthousiasme voor. Natuurlijk kunt u ook aankomend schooljaar rekenen op de dienstverlening die u van ons gewend bent. Ook aankomend schooljaar staan onze adviseurs voor u klaar, blijven wij onze leermiddelen verder ontwikkelen en bieden wij diverse evenementen en trainingen aan om u te ondersteunen. Om u nog beter van dienst te kunnen zijn wordt het trainingsaanbod op een paar punten aangepast. Er komt onder andere een training voor nieuwe docenten van Vakcolleges en een training Vakcollege Coaches.

Mede namens alle collega’s van Vakcollege Groep wens ik u een fijne vakantie toe. Graag tot in het nieuwe schooljaar, met als belangrijkste eerste bijeenkomst de algemene ledenvergadering voor directeuren van Vakcolleges op donderdag 18 september.

Met vriendelijke groet,

Johan van de Grift, algemeen directeur Vakcollege Groep