Aanpassingen trainingsaanbod

Gepubliceerd: 17 juni 2014

Naar aanleiding van input van de onderwijskundige denktank van Vakcollege Groep en de evaluatie van de trainingen zal het trainingsaanbod worden aangepast. Vanaf het schooljaar 2014/2015 zal er een training voor nieuwe docenten en een training voor Vakcollege Coaches worden toegevoegd.Tijdens de training voor nieuwe docenten van Vakcolleges worden zij bijgepraat over de visie en de inrichting van de Vakroute, zodat zij goed voorbereid aan de slag kunnen. De training voor Vakcollege Coaches heeft een ‘train de trainer’ principe. Cursisten kunnen na de training hun eigen collega's coachen bij het implementeren van de Vakroute.

De regio-adviseurs zullen het trainingsaanbod de komende periode bespreken met alle scholen. Na de zomervakantie vindt u de data van de trainingen op onze website.