OCW: inzet Vakroute bij versterken vakmanschapsroute

Gepubliceerd: 02 juni 2014

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW willen Vakcollege Groep de ruimte geven om met de Vakroute de door OCW geïnitieerde vakmanschapsroute te versterken. Dat schrijft de minister in een brief die zij vandaag stuurde aan de Tweede Kamer.

De minister geeft aan dat de Vakcolleges de afgelopen jaren een bijdrage hebben geleverd om vakmanschap op de agenda te zetten bij het vmbo en bij werkgevers. “Voor de overgang van het vmbo naar het mbo laat het concept ‘Vakcollege’ zien dat het mogelijk is om inspirerend vakonderwijs te geven aan de groep jongeren die niets liever willen dan vroeg in het onderwijs in de praktijk aan de slag gaan. Leerlingen die op een vmbo school de ‘Vakroute’ van Vakcollege Groep volgen, komen al vanaf het eerste leerjaar in aanraking met vakmanschap. Dit motiveert leerlingen en zorgt voor een goede voorbereiding op het mbo.”

OCW laat tevens weten dat er in het veld interesse is voor een verdere uitbreiding van het aantal Vakcolleges. Door de samenwerking met het ministerie van OCW worden die mogelijkheden verbeterd en kan Vakcollege Groep eraan bijdragen dat het voor nog meer jongeren mogelijk wordt om onderwijs te volgen dat goed bij hen past.

Vakcollege Groep is verheugd met het aanbod van de minister. “Ik ben erg blij dat het gedachtegoed van Vakcollege Groep brede erkenning en herkenning krijgt. We zien het aanbod van de minister als een prachtige uitdaging en we leveren graag een bijdrage aan het moderniseren van het beroepsonderwijs volgens de beleidsdoelstellingen van OCW. Samen met OCW willen we ervoor zorgen dat  jongeren gestimuleerd en gemotiveerd worden door hen aan te spreken op hun talent, dat jongeren kansrijk kunnen doorstromen naar werk en dat werkgevers worden voorzien in hun behoefte aan goed opgeleide vakmensen met trots op vakmanschap”, aldus Johan van de Grift, algemeen directeur Vakcollege Groep.

In het schooljaar 2014-2015 starten de eerste experimenten met de vakmanschaproute, dit is een doorlopende leerlijn van de derde klas van het vmbo tot mbo-2. Door de Vakroute bij de vakmanschapsroute te betrekken wordt nu ook een doorlopende leerlijn vanaf leerjaar 1 mogelijk. Vanaf schooljaar 2016-2017 wil OCW ook een experiment met het mbo-3 starten. Jongeren kunnen zich binnen dit experiment verder ontwikkelen tot een nog betere vakvrouw of -man. Ook ontstaat er dan ruimte voor ‘vakroutes’ met een niveau 3 opleiding. De Inspectie is voornemens het toezicht op de doorlopende leerlijn, waar het toezicht op het vo en mbo elkaar raakt, met een speciaal inspectieteam geïntegreerd op te pakken.

Lees hier de kamerbrief van het ministerie van OCW.