Meer ruimte voor maatwerk in het voortgezet onderwijs

Gepubliceerd: 18 februari 2016

Meer ruimte voor maatwerk; dat is een van de speerpunten in de brief die staatssecretaris Dekker begin deze week naar de tweede kamer stuurde. De Vakcollege Groep is blij met dit initiatief: ’Hiermee krijgen wij ruim baan voor één van onze kernwaarden. Een mooie kans om ook niveaudifferentiatie binnen de beroepsgerichte vakken te realiseren. Een Vakcollege zet immers de mogelijkheden en talenten van jongeren met praktisch talent voorop. En dat vraagt om maatwerk’.

Lees hier meer over de plannen van de staatsecretaris: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/02/17/meer-ruimte-voor-maatwerk