Ontwikkeling leermiddelen fase 2 Vakroute

Gepubliceerd: 04 juni 2015

Voor de Vakroute Techniek en de Vakroute Mens & Dienstverlenen worden momenteel nieuwe leermiddelen ontwikkeld die aansluiten bij fase 2 van de Vakroute. De leermiddelen zijn gebaseerd op de nieuwe examenprogramma’s en vertegenwoordigen de profielen BWI, PIE en M&T (voor Techniek) en Z&W, E&O en HBR (voor Mens & Dienstverlenen). In het kader van loopbaangericht opleiden en loopbaanoriëntatie heeft de docent de mogelijkheid om leermiddelen aan te bieden die bij de ontwikkeling van de leerlingen passen.

Fase 2: binden van leerlingen
Fase 2 bouwt voort op de methodiek van fase 1. Waar fase 1 als doel heeft leerlingen te ‘boeien’, draait fase 2 om het ‘binden’ van de leerlingen aan Techniek of aan Mens & Dienstverlenen. De leermiddelen bevatten contextrijke, vraaggestuurde opdrachten voor leerlingen, waarmee docenten kunnen variëren en differentiëren in het leerproces.

Thema’s
De leermiddelen van fase 2 bestaan, net als bij fase 1, uit 3 thema’s:

  • Wat is er? – Verdiepend voor beroepsrichtingen en beroepen
  • Waar ga ik heen? – Verdiepend om te komen tot de keuze voor een opleidingsdomein en/of een vervolgopleiding
  • Hoe kom ik daar? – Om te komen tot een verantwoorde profielkeuze

Elk thema bevat een aantal lesbrieven waaruit een eigen keuze gemaakt kan worden. Elke lesbrief heeft een bijbehorende docenteninstructie en evaluatieformulieren. In de docenteninstructie vindt u terug welke deeltaken en kerntaken uit de vernieuwde beroepsgerichte  examenprogramma’s aan de orde komen bij de uitvoering.

Downloaden
De leermiddelen zijn vanaf 1 augustus te downloaden op deze website. Log eerst in en ga naar Downloads > Leermiddelen nieuwe examenprogramma > Leermiddelen Techniek (fase 2) of Leermiddelen Mens & Dienstverlenen (fase 2).