Update: Vernieuwing leermiddelen

Gepubliceerd: 10 december 2014

De vernieuwing van de leermiddelen voor de Vakroute is in volle gang. Het doel is dat elk Vakcollege in de tweede helft van 2015 beschikt over complete leermiddelenpakketten (inclusief keuzedelen) voor de profielen BWI, PIE, M&T, Z&W, E&O en HBR. Hiermee kunt u vanaf leerjaar 1 een Vakroute aanbieden die toewerkt naar het beroepsgerichte examen en het vervolg op het mbo. Ook zijn de leermiddelen bruikbaar om vanaf leerjaar 1 of 2 te starten met het PTA.

Thema 1 – 3
In de vernieuwde Vakroute werken we met thema’s. Zowel voor de Vakroute Techniek als de Vakroute Mens & Dienstverlenen kunt u de materialen van het eerste thema sinds de zomer op onze website vinden. Op 1 februari 2015 volgen thema 2 en 3. In de eerste 3 thema’s zijn een brede beroepsgerichte oriëntatie én het werken aan beroepsgerichte eindtermen op een natuurlijke manier met elkaar verbonden. Met de eerste 3 thema’s heeft u voldoende lesbrieven en ander materiaal om met uw leerlingen op 1 augustus 2015 te kunnen starten met de vernieuwde Vakroute.

Vervolgthema’s
Ondertussen gaat Vakcollege Groep verder met het ontwikkelen van volgende thema’s. De eerste lesbrieven zijn voor 1 augustus 2015 beschikbaar via onze website. Met deze lesbrieven kunt u met uw leerlingen toewerken naar de profielkeuze. Daarnaast zullen wij in de komende tijd bij Vakcolleges inventariseren welke keuzedelen zij vooralsnog willen gaan aanbieden.

Denk met ons mee!
Bij de vernieuwing van de leermiddelen maken wij graag gebruik van uw ervaringen met de lesbrieven. Ook hechten wij er waarde aan dat Vakcollege-docenten de gelegenheid krijgen om mee te denken over de vernieuwde lesbrieven en de materialen voor loopbaanoriëntatie. Er zal een enquête worden uitgezet onder de gebruikers om de leermiddelen van fase 1 te evalueren. Vervolgens zullen de resultaten in een panelgesprek nader worden geanalyseerd.

Voor meer informatie over de vernieuwde lesbrieven kunt u terecht bij Cees Bak (Techniek) en Muriel Daal (Mens & Dienstverlenen), onderwijsadviseurs van Vakcollege Groep.