Vakcollege Groep is volop in beweging. Beweegt u mee?

Gepubliceerd: 07 oktober 2014

Vmbo-scholen in heel Nederland zijn volop in beweging om een onderwijsprogramma in te richten dat wordt gekoppeld aan het nieuwe vmbo-examenprogramma dat vanaf het schooljaar 2016-2017 van kracht is. Nog 1.5 jaar om deze transformatie voor te bereiden! Vakcollege Groep heeft inmiddels de slag naar de nieuwe programma’s gemaakt en ondersteunt u graag bij het (her)inrichten van uw vmbo-onderwijs met vernieuwde leermiddelen, trainingen en adviezen.

Bij de vernieuwingen staat u voor een aantal belangrijke, fundamentele vragen. Op welke wijze doet u recht aan verschillen tussen jongeren? Hoe kunt u maatwerk leveren in het maken van keuzes in de nieuwe programma’s?

Met de jongere centraal wilt u een programma aanbieden waardoor jongeren een goede kans hebben op werk in uw regio. U bent waarschijnlijk op zoek naar organiseerbaarheid en haalbaarheid. Daarom zult u ongetwijfeld ook antwoord willen hebben op vragen als: Start ik met een brede oriëntatie op de profielen? Vanaf welke leerjaar wil ik dat inrichten en op welke wijze lever ik maatwerk door jongeren niet te vroeg of te laat (uitgesteld) te laten kiezen maar daadwerkelijk op maat? 

Mogelijk wilt u daarbij ook naar een geïntegreerde doorlopende opleiding waarbij u meer verbinding zoekt tussen de onder- en bovenbouw van uw school. U zoekt daarbij antwoorden op vragen zoals: Hoe kom ik vanuit de nieuwe examenprogramma’s tot keuzes in profiel- en keuzedelen die in mijn regio relevant zijn?

Kortom: u heeft een heleboel kansen en uitdagingen bij de (her)inrichting van het vmbo-onderwijs op uw school. Het team van Vakcollege Groep staat te trappelen om u te ondersteunen bij het (her)inrichten van uw vmbo-onderwijs. Wij helpen u graag bij het maken van een schooleigen plan van aanpak, waarbij alle docenten die een beroepsgericht vak aanbieden samen met de AVO-docenten komen tot een ontwerp waarin alle organisatorische, logistieke, didactische en programmatische facetten meegenomen worden. Vakcollege Groep wil uw school tevens ondersteunen bij het realiseren van een Vakroute waarin leerlingen daadwerkelijk doorlopen naar kansrijke regionale arbeidsplaatsen. 

Neem contact op met uw regio-adviseur
Schroomt u niet om voor meer informatie of voor het maken van afspraken over het schooleigen ontwerp  contact op te nemen met de regio-adviseur die aan uw school verbonden is!

Regio Noord: Anne de Jonge, adejonge@vakcollegegroep.nl, 06 525 630 93
Regio Midden: Barbara Jerusalem, bjerusalem@vakcollegegroep.nl, 06 525 630 91
Regio Zuid: Danielle van der Wiele, dvanderwiele@vakcollegegroep.nl, 06 423 629 26