Trainingen in november: meld u nu aan!

Gepubliceerd: 26 oktober 2014

Het implementeren van de Vakroute op een school brengt organisatorische en inhoudelijke veranderingen met zich mee. Om scholen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen geeft Vakcollege Groep diverse trainingen. Hieronder een overzicht van het trainingsaanbod van de komende weken. Meld u en uw collega's online aan! 

Techniek: Werken met de lesbrieven voor de Vakroute – De verdieping (2 dagdelen: 5 november en 19 nov)
Het doel van deze verdiepende training is u handvatten te bieden hoe u, uitgaande van de lesbrieven van Vakcollege Groep, uw onderwijs meer op maat kunt aanbieden aan de leerling en toch klassikaal kunt blijven werken. Ook onderzoekt u hoe u met uw didactisch handelen de leeropbrengst kunt verhogen. U krijgt hulpmiddelen aangereikt om te reflecteren op uw lespraktijk en deze te evalueren. 

Beoordelen in de Vakroute (2 dagdelen: 11 november en 25 november)
Binnen de Vakroute zijn onderwijs en beoordeling onlosmakelijk met elkaar verbonden. In onze visie gaat beoordelen niet alleen over het toekennen van een voldoende of onvoldoende, maar heeft het vooral een belangrijke functie in de begeleiding van het ontwikkelingsproces van leerlingen. De training is gericht op het maken van een plan hoe u beoordeling kunt inzetten in de Vakroute. 

Train de trainer: E-learning VCA in de Vakroute (26 november)
Deze training behandelt zowel de achtergronden als het nut en de noodzaak van de VCA-training in de Vakroute. De deelnemers maken kennis met e-learning, blended learning, de Vakcollege Community en het leermanagementsysteem. Daarnaast komt de VCA-training inhoudelijk aan bod aan de hand van een e-learning compilatie en maken de deelnemers tot slot een lesplan voor hun eigen situatie.

Loopbaanoriëntatie in de Vakroute (27 november en 11 december)
Loopbaanoriëntatie en de Vakroute zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bewust werken aan het ontwikkelen van beroepsbeelden, zicht krijgen op eigen kwaliteiten en loopbaankeuzes leren maken zijn vaste onderdelen in de Vakroute. Met behulp van de Loopbaanoriëntatieplanner richt deze training zich op instrumenten die u kunt inzetten om uw leerlingen optimaal te begeleiden bij de ontwikkeling van loopbaancompetenties.

Meer informatie over trainingen kunt u opvragen via gvanderlaan@vakcollegegroep.nl.