“Vmbo, mbo en werkgevers hebben elkaar nodig”

Gepubliceerd: 04 december 2013

Vakcollege Eindhoven gaat samenwerken met het Summa College (ROC) en vijf grote regionale zorginstellingen. “Vmbo, mbo en werkgevers hebben elkaar nodig om onderwijsinhoud af te stemmen, de opleiding aantrekkelijk te maken en samen de verantwoordelijkheid te nemen voor het goed opleiden van toekomstige werknemers”, vertelt Jacques Wilbers, directeur van Vakcollege Eindhoven.

De samenwerking met het Summa College wordt op dit moment onder andere ingezet om de nieuwe profielen binnen het vmbo in te richten. “Summa College is een hele grote instelling, waardoor de verschillende mbo-opleidingen niet één op één aansluiten op de profielen in het vmbo. Wij betrekken het ROC dan ook bij alle keuzes die wij op dit moment aan het maken zijn. Vanuit de samenwerking worden er beroepsopleidingen opgezet die starten in leerjaar 1 van het vmbo en die doorlopen in het mbo. Op termijn moeten de grenzen onderbouw/bovenbouw in het vmbo en de grens vmbo/mbo verdwijnen.”

Vakcollege Eindhoven zocht in het voorjaar van 2012 de samenwerking met het Summa College. In die periode werd tevens contact gezocht met diverse zorginstellingen, wat heeft geresulteerd in het project ‘De Vakschool Zorg’, waarbij wordt samengewerkt met 5 grote zorginstellingen. “Samen met de zorginstellingen gaan we de Vakroute op ons Vakcollege inhoudelijk uitwerken.”

In de anderhalf jaar dat Vakcollege Eindhoven een Vakcollege is, is er veel bereikt. Maar opzetten van samenwerkingsverbanden staat niet stil. “We zijn op dit moment hard bezig om de richting ‘Bouwen, Wonen & Interieur’ verder vorm te geven. We zijn trots op wat me hebben bereikt. Maar we willen en moeten ook nog heel veel doen!”