Leerlingengroei Vakcollege Gorinchem

Gepubliceerd: 11 november 2013

Het Kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap, Kenteq, volgt sinds 2004 de ontwikkeling en regionale verdeling van het aantal vmbo-leerlingen in de Elektro-, Installatie- en Metaaltechniek (EIM). Het aantal leerlingen binnen dit profiel daalt jaarlijks, zo blijkt uit de cijfers. In de hele sector techniek is een daling te zien. Het is daarom bijzonder om te zien dat het Vakcollege in Gorinchem (Gilde CS De Hoven) qua leerlingaantallen juist een groei laat zien.

In onderstaande grafiek is te zien dat sinds 2010 het aantal leerlingen op Vakcollege Techniek stijgende is in Gorinchem (zwarte lijn). In tegenstelling tot het landelijk gemiddelde (oranje lijn).

Bron: Vakcollegia.nl

In de grafiek hieronder ziet u de landelijke ontwikkeling tot en met 2012. Vanaf 2006 is het aantal leerlingen op het vmbo in de sector techniek sterk gedaald. In de richting Elektro, Installatie & Metaal (EIM) vond een nog veel sterkere daling plaats, van ruim twintigduizend naar negenduizend.

De groei van Gilde CS De Hoven uit Gorinchem is exemplarisch voor Vakcolleges. Waar landelijk gezien steeds minder leerlingen voor techniek kiezen, zien verschillende Vakcolleges hun leerlingenaantallen juist stijgen. Beroepsonderwijs aan Zee in Den Helder zag het aantal aanmeldingen de afgelopen jaren verdrievoudigen. Ook op het Vakcollege Techniek in Capelle aan den IJssel is sprake van groei. Dit schooljaar kozen vijftig eerstejaars leerlingen voor techniek. De Capelse school wil dat volgend jaar naar vijfenzestig tillen.

Het rapport van Kenteq gaat specifiek in op leerlingen voor de richting Electro- Installatie- en Metaaltechniek.