Resultaten enquête gepersonaliseerd leren

Gepubliceerd: 03 juni 2015

In april hebben leerlingen en docenten van vijf Vakcolleges deelgenomen aan een enquête over de leermiddelen van Mens & Dienstverlenen. Ze hebben vragen beantwoord over hoe zij gebruikmaken van de leermiddelen van Vakcollege Groep. Een deel van de respondenten beantwoordde eveneens vragen over de voordelen van het online platform voor gepersonaliseerd leren, genaamd PulseOn.

De leerlingen in deze enquête waren opgedeeld in een controlegroep en een experimentgroep. De experimentgroep maakte wel gebruik van het digitale leerplatform PulseOn, de controlegroep niet. 

PulseOn
Leerlingen die PulseOn gebruiken geven aan meer in hun eigen tempo te werken dan leerlingen die geen PulseOn gebruiken (65% tegen 38%). Dat blijkt ook als we PulseOn-leerlingen vragen wat ze zo prettig vinden aan werken met dit platform. 48% van de leerlingen vindt werken met PulseOn prettiger omdat ze met deze software in hun eigen tempo kunnen werken. 44% van de PulseOn-leerlingen geeft aan dat werken met PulseOn prettiger is omdat ze hiermee ‘zelfstandiger’ kunnen werken. 

Docenten geven in de enquête aan dat ze met PulseOn eerder geneigd zijn leerlingen zelfstandig aan de slag te laten gaan met de lesbrieven.

Populaire lesbrieven
Uit de enquête blijkt dat ‘Alcoholvrije Cocktail’, ‘Gedekte Tafel’ en ‘Antireclame maken’ de populairste lesbrieven binnen de Vakroute Mens & Dienstverlenen zijn.

Deelnemende Vakcolleges
Aan de enquête werkten 68 leerlingen en 6 docenten van de volgende scholen mee: Vakcollege De Brink in Laren, Vakcollege Eindhoven, het Hondsrugcollege in Emmen, het Tabor College D’ampte in Hoorn en het Zuyderzee College in Emmeloord.

Een rapport over de resultaten van deze enquête zal eind juni gepubliceerd worden op de website.