23 september: presentatie Stichting Vakmanschap in het Beroepsonderwijs

Gepubliceerd: 02 juni 2015

Per 1 augustus 2015 zal Stichting Vakmanschap in het Beroepsonderwijs de activiteiten van Vakcollege Groep voortzetten. De oprichting van de stichting is een mooie kans om de Vakcolleges op onafhankelijke wijze te bedienen. De concrete plannen van de stichting worden op 23 september gepresenteerd. Bij deze bijeenkomst zal tevens minister Jet Bussemaker aanwezig zijn om de doorontwikkeling van de Vakroute in Nederland te bekrachtigen en ondersteunen.

Mogelijk vieren we op deze dag tevens de opening van het 100ste Vakcollege, omdat een aantal Vakcolleges de komende periode de deuren zullen openen. Wij willen de directies van Vakcolleges vragen het middagdeel van 23 september alvast te noteren in de agenda. Meer informatie over het programma en de locatie volgt.

De stichting streeft ernaar de dienstverlening voort te zetten die u van ons gewend bent. De wijze waarop dit wordt georganiseerd zal echter veranderen en efficiënter worden ingericht. Vanwege deze reorganisatie zullen een aantal bekende medewerkers van Vakcollege Groep de organisatie helaas gaan verlaten.

Naast de voortzetting van de activiteiten zal, met inzet van subsidiegelden van het ministerie van OCW, de komende periode een forse inspanning worden geleverd om het aantal Vakcolleges uit te breiden en de verbinding te leggen met mbo-instellingen.

Heeft u vragen over de transitie van Vakcollege Groep naar de Stichting Vakmanschap in het Beroepsonderwijs? Neemt u dan contact op met Johan van de Grift via jvandegrift@vakcollegegroep.nl of 06 485 941 42.