Waarom u de Docentendag niet mag missen

Gepubliceerd: 20 februari 2015

Donderdag 12 maart organiseert Vakcollege Groep de landelijke Docentendag. Een bijeenkomst voor docenten en projectleiders van Vakcolleges, waarin alle actuele ontwikkelingen binnen het vmbo worden gekoppeld aan de Vakroute. Vier redenen waarom u deze dag in conferentiecentrum Mennorode in Elspeet niet mag missen.

Focus op vakmanschap door Dr. Ellen Klatter

Dr. Ellen Klatter schetst de recente ontwikkelingen in het beroepsonderwijs. Nu vakmanschap een steeds belangrijker begrip wordt, verandert ook de rol van de docent. Volgens Klatter, Lector Versterking Beroepsonderwijs aan de Hogeschool Rotterdam en Fontys Hogescholen, moet er meer aandacht komen voor de professionele identiteit van de docent.

Vernieuwing vmbo door Jacqueline Kerkhoffs 

De belangrijkste ontwikkeling binnen het vmbo is de vernieuwing van de beroepsgerichte examens. Jacqueline Kerkhoffs is als voorzitter van de Stichting Platforms VMBO nauw betrokken bij de vernieuwing. Op de Docentendag vertelt zij u het laatste nieuws binnen dit project.

Ontmoeting met vakgenoten
Op de Docentendag ontmoet u collega’s van andere Vakcolleges. Er is veel ruimte om in gesprek te gaan met vakgenoten. Hoe verwerken zij loopbaanoriëntatie in het curriculum? Wat is de beste manier om AVO-vakken te integreren? U kunt het hen vragen.

Werkmiddag
Na het plenaire deel wordt een werkmiddag georganiseerd voor docenten/projectleiders van de Vakroute Techniek en de Vakroute Mens & Dienstverlenen. Het doel van deze werkmiddag: een volledige programmalijn ontwikkelen voor uw school. Voor ervaren docenten/projectleiders is er de werkmiddag ‘De Vakroute-expert’, waarin veel meer vanuit onderwijskundig leiderschap zal worden gedacht.

Aanmelden?
U kunt zich gemakkelijk aanmelden op www.mennorode.nl. Voor iedere Vakroute zijn drie plekken gereserveerd. Wilt u met meer collega’s komen? Dat is mogelijk tegen een vergoeding van 100 euro per persoon. 

Hopelijk tot ziens op 12 maart!