Trainingen in februari en maart

Gepubliceerd: 21 januari 2015

In februari en maart staan verschillende trainingen van Vakcollege Groep op het programma. U kunt zich online aanmelden. Let op! De meeste trainingen bestaan uit twee dagdelen.

Techniek en M&D: Inrichting Vakroute binnen de vernieuwde beroepsgerichte examenprogramma’s 
Donderdag 29 januari en donderdag 12 februari
De invoering van de vernieuwde beroepsgerichte examenprogramma’s daagt Vakcolleges uit na te denken over de Vakroutes die zij aanbieden. Heeft u al nagedacht welke profiel- en keuzedelen u gaat aanbieden en wanneer? En welke lesbrieven daarbij passen? Lees meer.

De Vakroute-expert
6 dagdelen. De eerste data zijn dinsdag 10 en 17 februari
Als Vakroute-expert ondersteunt en adviseert u binnen uw eigen Vakcollege over het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de Vakroute. Het advies richt zich op de inrichting en uitvoering van de Vakroute. In deze nieuwe training verwerft u een breed overzicht over de verschillende aspecten die daarbij van belang zijn en vertaalt u deze naar uw eigen Vakcollege. Met deze kennis bent u in staat om op uw eigen school inhoudelijk te adviseren over de Vakroute. Lees meer.

Loopbaanoriëntatie in de Vakroute
donderdag 17 maart 2015 en dinsdag 31 maart 2015
Loopbaanoriëntatie en de Vakroute zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bewust werken aan het ontwikkelen van beroepsbeelden, zicht krijgen op eigen kwaliteiten en loopbaankeuzes leren maken zijn vaste onderdelen in de Vakroute. Met behulp van de Loopbaanoriëntatieplanner richt deze training zich op instrumenten die u kunt inzetten om uw leerlingen optimaal te begeleiden bij de ontwikkeling van loopbaancompetenties. Lees meer.

Train de trainer: E-learning VCA in de Vakroute
Woensdag 18 maart 2015
Deze training behandelt zowel de achtergronden als het nut en de noodzaak van de VCA-training in de Vakroute. De deelnemers maken kennis met e-learning, blended learning, de Vakcollege Community en het leermanagementsysteem. Daarnaast komt de VCA-training inhoudelijk aan bod aan de hand van een e-learning compilatie en maken de deelnemers tot slot een lesplan voor hun eigen situatie. Lees meer.

Beoordelen in de Vakroute
Dinsdag 24 maart 2015 en dinsdag 14 april 2015
Binnen de Vakroute zijn onderwijs en beoordeling onlosmakelijk met elkaar verbonden. In onze visie gaat beoordelen niet alleen over het toekennen van een voldoende of onvoldoende, maar heeft het vooral een belangrijke functie in de begeleiding van het ontwikkelingsproces van leerlingen. De training is gericht op het maken van een plan hoe u beoordeling kunt inzetten in de Vakroute. Lees meer.