Nieuw Vakcollege in Katwijk

Gepubliceerd: 17 december 2014

VMBO Rijnmond in Katwijk wordt komend schooljaar Vakcollege. De overeenkomst tussen Rijnmond en Vakcollege Groep is donderdag 11 december op feestelijke wijze ondertekend door Johan Stevens, algemeen directeur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Katwijk, en Johan van de Grift, directeur van Vakcollege Groep. Wethouder Gerard Mostert, portefeuillehouder van onderwijs, en ondernemer Bart van Kruistum gaven tijdens deze gelegenheid hun visie op vakgericht onderwijs in Katwijk.

Gelijk al leren voor een vak
VMBO Rijnmond gaat per 1 augustus 2015 verder als Vakcollege. De kern is dat de school vanaf het eerste leerjaar doelgericht bezig is met het verzorgen van meer beroepsgericht onderwijs dat past bij de interesse en mogelijkheden van de leerling. Het Vakcollege kent twee routes; de Vakroute Techniek en de Vakroute Mens & Dienstverlenen (sectoren Zorg & Welzijn en Economie).
Leerlingen die voor Rijnmond kiezen krijgen daardoor in het eerste jaar al twaalf uur vakgericht onderwijs aangeboden. Het grote voordeel hiervan is dat leerlingen les krijgen in richtingen die hen interesseren. Een ander voordeel is dat in het vierde leerjaar de leerlingen op Rijnmond al bezig zijn met leerstof uit het mbo. Dat vergroot het succes tijdens de vervolgopleiding op het mbo.

Belang van vakgericht onderwijs
Zowel wethouder Gerard Mostert als ondernemer Bart van Kruistum benadrukten tijdens de ondertekening het belang van kwalitatief, vakgericht onderwijs. Er is, zeker in Katwijk, dringende behoefte aan goed geschoold personeel op vmbo-niveau in uiteenlopende vakrichtingen. Vakscholen spelen hierbij een cruciale rol. Daarnaast werd aangegeven dat ondernemend Katwijk en de scholen elkaar nadrukkelijk op moeten zoeken. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen uit het vak gastdocentschappen verzorgen. Dit slaat een brug tussen theorie en praktijk.

Vier profielen
Vanuit hun interessegebied worden de leerlingen begeleid naar hun definitieve profielkeuze in klas 3 en klas 4. Daarbij kan op VMBO Rijnmond gekozen worden uit een uniek aanbod van vier profielen: Bouwen, Wonen & Interieur, Produceren, Installeren & Energie, Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen. Vervolgt een leerling bijvoorbeeld op het mbo zijn opleidingen in de zorg, zoals Verplegende of Verzorgende, dan krijgt hij/zij in het derde en vierde leerjaar op VMBO Rijnmond al lessen in die richting.
Aan het eind van klas 2 vindt ook de keuze voor de leerwegen, waaronder nu de gemengde Leerweg, plaats. De gemengde Leerweg is nieuw bij Rijnmond. De gemengde leerweg is qua niveau hetzelfde als de theoretische leerweg, maar is bedoeld voor leerlingen die ook vooral praktisch bezig willen zijn.