Trainingen in januari en februari 2015

Gepubliceerd: 07 december 2014

In het nieuwe jaar staan alweer verschillende trainingen van Vakcollege Groep op het programma. Bijvoorbeeld de training 'Werken met de lesbrieven voor de Vakroute', speciaal bedoeld voor nieuwe docenten van Vakcolleges. Of 'Het voeren van loopbaangesprekken in de Vakroute', waarin handvatten worden aangereikt om LOB naar een hoger plan te tillen binnen de Vakroute op uw school. Docenten en projectleiders van Vakcolleges kunnen zich nog steeds aanmelden voor de trainingen. Hieronder een overzicht van de trainingen in januari en februari 2015. Let op! De meeste trainingen bestaan uit twee dagdelen.

Techniek en M&D: Inrichting Vakroute binnen de vernieuwde beroepsgerichte examenprogramma’s 
Donderdag 29 januari en donderdag 12 februari
De invoering van de vernieuwde beroepsgerichte examenprogramma’s daagt Vakcolleges uit na te denken over de Vakroutes die zij aanbieden. Heeft u al nagedacht welke profiel- en keuzedelen u gaat aanbieden en wanneer? En welke lesbrieven daarbij passen? Lees meer.

De Vakroute-expert
6 dagdelen. De eerste data zijn dinsdag 3, 10 en 17 februari
Als Vakroute-expert ondersteunt en adviseert u binnen uw eigen Vakcollege over het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de Vakroute. Het advies richt zich op de inrichting en uitvoering van de Vakroute. In deze nieuwe training verwerft u een breed overzicht over de verschillende aspecten die daarbij van belang zijn en vertaalt u deze naar uw eigen Vakcollege. Met deze kennis bent u in staat om op uw eigen school inhoudelijk te adviseren over de Vakroute. Lees meer.

Techniek: Werken met de lesbrieven voor de Vakroute – De verdieping
Donderdag 5 februari en woensdag 4 maart
Het doel van deze verdiepende training is u handvatten te bieden hoe u, uitgaande van de lesbrieven van Vakcollege Groep, uw onderwijs meer op maat kunt aanbieden aan de leerling en toch klassikaal kunt blijven werken. Ook onderzoekt u hoe u met uw didactisch handelen de leeropbrengst kunt verhogen. U krijgt hulpmiddelen aangereikt om te reflecteren op uw lespraktijk en deze te evalueren. Lees meer.