Bijzondere directeurenbijeenkomst op 18 september

Gepubliceerd: 09 september 2014

Donderdag 18 september is een belangrijke dag voor Vakcollegedirecteuren. Dan vindt de algemene ledenvergadering van de Scholenraad plaats en houdt Hans de Boer, initiatiefnemer van Vakcollege Groep en huidig voorzitter van VNO-NCW een presentatie over de verbinding tussen onderwijs en werkgevers. Een bijeenkomst die Vakcollegedirecteuren niet mogen missen, want:

1. U neemt veel bagage mee naar uw school
Vakcollege-leermiddelen zijn vanaf dit schooljaar afgestemd op het vernieuwde vmbo waarbij, uniek in Nederland, LOB is geïntegreerd in het beroepsgerichte examenprogramma. U hoort welke concrete mogelijkheden dat oplevert voor uw school.

2. U pakt uw kansen
Minister Bussemaker wil graag dat Vakcolleges meehelpen om haar ambities, bijvoorbeeld de uitvoering van de Vakroute eventueel in de Vakmanschapsroute, te verwezenlijken. Wij willen afspraken maken met de minister waarmee u uw voordeel kunt doen. Die informatie kunt u ons geven. Wat heeft u nodig om de Vakroute succesvol te kunnen implementeren? En hoe kijkt u aan tegen het experiment Vakmanschapsroute?

3. U benut uw netwerk
Het programma biedt voldoende ruimte voor contact met collega’s en relaties uit het onderwijs- en werkveld.

Datum, tijd, locatie
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 18 september 2014 van 14.30 tot 19.30 uur (inclusief borrel en hartige hap) aan de Berencamperweg 4 te Nijkerk (Golden Tulip Ampt van Nijkerk).Vakcollegedirecteuren en relaties hebben per mail een uitnodiging ontvangen. Stuur voor meer informatie of voor uw aanmelding een mail naar gvanderlaan@vakcollegegroep.nl.

Meer informatie over het programma vindt u hier.