Gezocht: deelnemers pilot PulseOn

Gepubliceerd: 08 september 2014

Afgelopen schooljaar hebben 2 Vakcolleges een pilot gedraaid met de open digitale leeromgeving van PulseOn. PulseOn is een platform voor gepersonaliseerd leren waarin de behoefte van de individuele leerling centraal staat. Graag willen we dit schooljaar de pilot uitbreiden om op deze manier meer ervaring op te doen en gegevens te verzamelen. Voor deze pilot zoeken we minimaal 5 Vakcolleges die hieraan mee willen werken met 2 klassen of groepen uit leerjaar 2, een onderzoeksgroep en een controlegroep.

Het doel van deze pilot is te onderzoeken in hoeverre deze leeromgeving geschikt is om leerlingen zelf keuzes te laten maken voor activiteiten. Daarnaast kunt u als school ervaring opdoen met een platform voor gepersonaliseerd leren.

Voor deze pilot zijn een aantal activiteiten van Mens & Dienstverlenen geplaatst in deze digitale leeromgeving. Het gaat om activiteiten van thema 6 (leermiddelen oude eindexamenprogramma), lesbrief ‘Aan de drugs’ en ‘Dag van de Verkoop’. Aangezien deze activiteiten ook geschikt zijn voor leerlingen van leerjaar 2 willen we deze leeromgeving aanvullen met een enkele activiteit uit het huidige aanbod van leerjaar 2, thema 8 ‘Ik ben bewust bezig’.

Wanneer & kosten
De pilot zal begin 2015 plaatsvinden. De kosten voor deelname aan deze pilot zijn afhankelijk van het aantal scholen dat meedoet. Als indicatie moet u denken aan een bedrag van 500 euro. Wanneer u als Vakcollege al klant bent van PulseOn is deelname kosteloos.

Webinars
In september en oktober verzorgt PulseOn 2 webinars waarin het model achter PulseOn wordt uitgelegd. Tevens gaan zij in op de content van Vakcollege Groep. Zo kunt u bepalen of deelname aan de pilot iets voor u is. Opgeven voor deze webinars kan via Pulseon.nl/nl/events.

Aanmelden
Als u interesse heeft om deel te nemen aan de pilot horen wij dat graag uiterlijk vrijdag 17 oktober. Neemt u hiervoor contact op met onderwijsadviseur Margrieta Bakker, mbakker@vakcollegegroep.nl. Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 28 oktober van 15.00 – 16.30 uur op het kantoor van Vakcollege Groep in Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomst zullen we u nader informeren over de content, het werken met PulseOn en het onderzoek. 

Meer informatie
Heeft u vragen of heeft u behoefte aan meer informatie over de pilot? Neemt u dan contact op met Margrieta Bakker, mbakker@vakcollegegroep.nl.