Herziening Mbo. Wat gaat er precies veranderen?

Gepubliceerd: 01 september 2014

De kwalificatiestructuur in het mbo wordt aangepast. Vanaf 1 augustus 2016 zijn mbo-instellingen verplicht onderwijs aan te bieden volgens de nieuwe structuur. Wat betekent deze herziening van het mbo eigenlijk? En waarom vindt deze verandering plaats? Op www.herzieningmbo.nl is alle informatie terug te lezen over de nieuwe kwalificatiestructuur. De website is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

Doelmatig, transparant en flexibel. Dat zijn de pijlers waarop de vernieuwing is gebaseerd. In onderstaande video wordt hierover al het één en ander uitgelegd. 

Doelmatiger: minder kwalificatiedossiers en kwalificaties
Door het verbreden van kwalificaties en het clusteren van verwante kwalificaties komt het aantal kwalificatiedossiers naar verwachting uit op 176 en de kwalificaties op 487 (t.o.v. 237 kwalificatiedossiers en 613 kwalificaties in 2013 (Bron: brief van de minister van OCW, d.d. 4 maart jongstleden, over Herziening kwalificatiestructuur mbo aan de Tweede Kamer).

Transparanter: dunner en overzichtelijker
Kwalificatiedossiers worden teruggebracht tot de kern van het beroep (kwalificatie-eisen). Ze worden transparanter, dunner en duidelijker. Kennis en vaardigheden komen voorop te staan en zijn goed te herkennen. Zo wordt houvast geboden bij het onderwijs en de examinering.

Flexibeler: mogelijkheid om sneller te actualiseren
Zowel de kwalificatiedossiers (bestaande uit basis- en profieldelen) als de keuzedelen kunnen sneller dan voorheen worden aangepast aan de ontwikkelingen in het beroepenveld en de regio. Dat komt door het logische, meer beknopte en meer overzichtelijke opbouw. Ook de cyclus van aanpassen via SBB is sterk verkort (naar drie maanden).