Vernieuwde leermiddelen thema 1 online

Gepubliceerd: 04 augustus 2014

Vakcollege Groep ontwikkelt en vernieuwt voortdurend leermiddelen voor de Vakroute. Naast de bestaande lesbrieven, vindt u op onze website nu ook de eerste lesbrieven die aansluiten bij de nieuwe conceptexamenprogramma’s vmbo. Log in op de website om de leermiddelen te bekijken en te downloaden (Inloggen > Downloads > Leermiddelen vernieuwd).

In de vernieuwde leermiddelen wordt loopbaanoriëntatie en het beroepsgerichte onderwijsprogramma op een natuurlijke manier met elkaar verbonden. De inhoud van de leermiddelen is gekoppeld aan de eindtermen uit de conceptexamenprogramma, de kerndoelen van de onderbouw, loopbaancompetenties, AVO-eindtermen en de referentieniveaus taal en rekenen.

Een Vakcollege kan met de vernieuwde leermiddelen vanaf leerjaar 1 een leerroute aanbieden die toewerkt naar het beroepsgerichte examen en het vervolg in het mbo. Ook zijn de leermiddelen bruikbaar om vanaf leerjaar 1 of 2 te starten met het PTA.

Op een paar kleine wijzigingen na, behouden de leermiddelen hun vertrouwde vorm. Nieuw is dat we voor de Vakroute Techniek weer gaan werken met thema’s en startlessen. Daarnaast zijn er losse beoordelingsformulieren en werkkaarten beschikbaar en maakt bij de Vakroute Mens & Dienstverlenen het begrip ‘activiteit’ plaats voor ‘lesbrief’. Voor beide Vakroutes is nieuw dat er ook lesbrieven loopbaanoriëntatie beschikbaar zijn. Informatie over de inhoud van het thema vindt u in de docenteninstructies bij de startles en de lesbrieven.

Voor de Vakroute Techniek heet het eerste thema: ‘Wat is Techniek?’. Voor Vakroute Mens & Dienstverlenen heet het eerste thema ‘Wat is Mens & Dienstverlenen?’. In de loop van de komende maanden volgen andere thema’s.

Wij zijn benieuwd naar de mening van de Vakcolleges over de vernieuwde leermiddelen. Na de zomervakantie organiseren we een consultatieronde waarin de Vakcolleges kunnen reageren op het eerste thema. Volg onze website voor de laatste ontwikkelingen.