Ook doorlopende leertrajecten in Zoetermeer en Heerenveen

Gepubliceerd: 17 juli 2014

Steeds meer Vakcolleges starten een samenwerking met een ROC in de omgeving. Zo bracht Vakcollege Techniek van CS De Hoven Gilde in Gorinchem naar buiten dat zij een samenwerking zijn gestart met ROC Rivor. Maar ook bij OSG Sevenwolden in Heerenveen en het Stedelijk College in Zoetermeer komen vruchtbare samenwerkingen met respectievelijk het Friesland College en het ID-College van de grond.

  
Docenten van het ID-College en het Stedelijk College Zoetermeer werkten samen met Vakcollege Groep aan het inrichten van een doorlopend leertraject.

Het doorlopende leertraject is één van de belangrijkste vernieuwingen binnen het beroepsgerichte onderwijs. Hoewel de uitwerkingen van deze doorlopende leertrajecten vaak verschillen, is het doel altijd hetzelfde: de overstap van vmbo naar mbo zo natuurlijk mogelijk laten verlopen.

Stedelijk College Zoetermeer en het ID-College
Leerlingen van het Vakcollege in Zoetermeer die de richting Zorg & Welzijn volgen, wordt in samenwerking met het ID-College, een doorlopend leertraject aangeboden. Het Stedelijk College en het ID-College hebben hun lesprogramma’s op elkaar afgestemd. Deze samenwerking is bijzonder omdat leerlingen in leerjaar 3, na het afronden van het beroepsgericht examen, al starten met mbo-lesstof.
In leerjaar 4 van de Vakroute kunnen leerlingen die de opleiding Helpende Zorg & Welzijn gaan volgen al 4 onderdelen uit het mbo afronden. Het gaat om Huishoudkunde, Voeding & Levensmiddelen, Doelgroepen en Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen.

Hoewel docenten van het Stedelijk College Zoetermeer zelf de mbo-lesstof gaan behandelen, mogen ze wel gebruik maken van de faciliteiten van het ID-College. De docenten van het Stedelijk College Zoetermeer mogen bovendien de ontwikkelingsgerichte beoordelingen zelf uitvoeren. Ze beoordelen eveneens de kwalificerende opdrachten, waarbij het ID-College de tweede (definitieve) beoordeling doet. De docenten van het ID-College bieden in totaal 40 uren ondersteuning aan om de mbo-lesstof vorm en inhoud te geven.

Als het nodig is, kunnen leerlingen in leerjaar 4 van de Vakroute al lessen van een mbo-docent volgen op het ROC.

OSG Sevenwolden Heerenveen en het Friesland College
Op het Vakcollege Techniek in Heerenveen is een doorlopend leertraject vormgegeven voor de afdeling Motorvoertuigentechniek. “Zodra leerlingen klaar zijn met het beroepsgerichte deel op het Vakcollege, stromen ze gelijk door naar het mbo om vaktheorie te volgen”, zegt projectleider Auke van der Laan van OSG Sevenwolden. “De leerlingen van dit jaar hebben al 4 modules theorie afgerond. Dat geeft ze een voorsprong volgend jaar als ze echt op het mbo begonnen zijn.”
Naast de theorie, geven meerdere docenten van het Friesland College ook al praktijklessen aan de vmbo-leerlingen van OSG Sevenwolden.

Motorvoertuigentechniek is de eerste richting waar een samenwerking voor is opgezet, maar er volgen meer afdelingen. Ook voor de richtingen Produceren, Installeren & Energie en Bouwen, Wonen & Interieur zijn docenten van het Friesland College gedetacheerd op OSG Sevenwolden. Voor Zorg & Welzijn wordt ook een samenwerking opgezet.