100% Vakcollege-leerlingen geslaagd in jaar 3

Gepubliceerd: 07 juli 2014

Van de Vakcollege-leerlingen die het centraal schriftelijk praktisch examen (cspe) in het derde jaar hebben afgelegd, is 100% geslaagd. Naast het hoge slagingspercentage is het bijzonder dat deze leerlingen het beroepsgerichte deel van de opleiding een jaar eerder hebben afgerond dan jongeren op reguliere vmbo-scholen.

Vakcollege Groep is trots dat zoveel leerlingen het beroepsgerichte programma met succes in leerjaar 3 hebben afgesloten. “Het is onze missie om praktisch ingestelde vmbo-leerlingen succesvoller en gemotiveerder te laten doorstromen naar de regionale arbeidsmarkt. Deze resultaten laten zien dat dit mogelijk is”, aldus Johan van de Grift, algemeen directeur Vakcollege Groep.

Doordat Vakcollege-leerlingen al in het derde leerjaar het cspe afleggen, kan in het vierde leerjaar ruimte worden gecreëerd voor een vmbo-mbo-schakelprogramma, dat samen met mbo-instellingen wordt vormgegeven. Van de Grift: “Hierdoor worden het vmbo en het mbo beter op elkaar afgestemd en kunnen leerlingen soepeler doorstromen naar het mbo, wat voortijdig schoolverlaten tegengaat.”

Bij het cspe voeren leerlingen praktische handelingen uit en beantwoorden zij vragen over vaktheorie. Vakcollege-leerlingen kunnen dit examen in het derde jaar afleggen omdat zij al vanaf leerjaar 1 veel beroepsgerichte praktijklessen krijgen. Hierdoor hebben zij een voorsprong op het gebied van praktijkgerichte kennis en vaardigheden vergeleken met reguliere vmbo-leerlingen. 46% van de Vakcolleges heeft dit jaar het cspe in het derde schooljaar afgenomen.

Bekijk hier het persbericht.