Column | De Vakroute groeit

Gepubliceerd: 17 juni 2014

Ik heb zelden een kamerbrief van het ministerie van OCW met zoveel plezier gelezen als die van begin juni over de aangekondigde wijzigingen in het Nederlandse beroepsonderwijs. Daarbij doel ik vooral op het gedeelte waarin de waardering doorklinkt die de Vakcolleges krijgen voor hun bijdrage aan motiverend en uitdagend onderwijs voor leerlingen die praktisch onderwijs willen volgen. De minister geeft tevens aan dat de Vakroute belangrijk is geweest bij het ontwikkelen van praktijkgericht onderwijs. Het aantal Vakcolleges mag wat haar betreft zelfs stevig groeien. En daar ben ik het helemaal mee eens.

Wat zou het mooi zijn als iedere toekomstige vmbo-leerling de mogelijkheid krijgt naar een Vakcollege te gaan. Goed voor de leerling maar ook voor de kwaliteit van het vakmanschap in Nederland. Daarnaast speelt nog mee dat ook de roc's hier belang bij hebben. Leerlingen die beter voorbereid en goed gemotiveerd instromen, zullen immers ook in het mbo-deel van hun opleiding beter presteren.

Veel van mijn collega’s zullen ervaren hebben dat het voor roc's lastig is de voorsprong die Vakcollege-leerlingen hebben, daadwerkelijk te benutten. De samenwerking, die mijn school in Groningen heeft opgebouwd met het Noorderpoort college en het Alfa-college is bijzonder goed. Toch zou de uitwerking van deze samenwerking nog beter zijn als er meer Vakcollege-leerlingen in deze roc's kunnen instromen. Dat geeft meer mogelijkheden voor maatwerk. Dat kan alleen als meer vmbo-scholen ervoor kiezen om Vakcollege te worden. Goed voor de leerlingen, goed voor de scholen en goed voor de BV Nederland.

Tegelijk herken ik de spanning wel die uitbreiding van het aantal Vakcolleges met zich mee kan brengen. Zeker als dat in het zelfde voedingsgebied is als waar jouw leerlingen nu vandaan komen. Ook hebben de bestaande Vakcolleges vaak grote inspanningen geleverd om het concept van de grond te krijgen en dan wil je graag zien dat je klassen mooi gevuld zijn. Elkaar beconcurreren is onverstandig en draagt niet bij aan wat we willen bereiken. Er zijn in Nederland nog voldoende witte plekken op de kaart waar geen Vakcollege in de buurt is. Laten we daar de groei maar starten. Als Vakcolleges hebben we er belang bij dat er landelijk gezien steeds meer leerlingen voor deze route kiezen. Het draagt bij aan verdere waardering voor ons onderwijs en samen kun je meer realiseren. Mooi toch, dat dit nu ook in Den Haag wordt gezien.

Ieder vmbo in Nederland krijgt te maken met de vernieuwde examenprogramma's. Ik ben overigens blij dat de invoering een jaar is uitgesteld maar los daarvan, dit is voor het vmbo een uitgelezen moment om de samenwerking met het roc in je omgeving te versterken. Het is ook een prachtig moment om je onderwijs anders in te richten. Laat de leerling vooral doen waar zijn/haar hart ligt, geef ze veel praktijk, geef ze Vakcollege.

De minister, de VO-raad en MBO Raad onderschrijven de toegevoegde waarde van de Vakroute. Laten we trots zijn op wat we hebben bereikt en ervoor zorgen dat de samenleving dit ook opmerkt.

We kunnen terugzien op een schooljaar met veel positieve bewegingen rond de Vakcolleges. Het aantal deelnemende scholen groeit gestaag. Ik ga er vanuit dat deze trend de komende jaren doorzet. Nu eerst de afronding van het schooljaar en dan eerst een paar weken om afstand te nemen van het schoolwerk. Ik wens iedereen een goede vakantie toe en sterkte met de laatste loodjes.

Peter Holsappel, voorzitter Scholenraad Vakcollege Groep

Peter Holsappel is voorzitter van de Scholenraad van Vakcollege Groep, welke de belangen behartigt van alle Vakcolleges in Nederland. In zijn columns schrijft hij over onderwerpen die spelen op de Vakcolleges en onderwijsontwikkelingen die hem bezighouden.