Vernieuwing vmbo & Vakroute

Gepubliceerd: 17 april 2014

De vernieuwing van het vmbo is in volle gang. Vakcollege Groep vernieuwt op dit moment de leermiddelen voor de Vakroute, zodat Vakcolleges per 1 augustus 2014 kunnen starten met de nieuwe examenprogramma's. Bent u benieuwd voor welke profielen wij leermiddelen ontwikkelen en wat de stand van zaken is  van de vernieuwing op landelijk niveau? Lees het hier. 

Landelijke ontwikkelingen 
Zoals we in onze
vorige nieuwsbrief meldden, adviseert de regiegroep ‘Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo’ staatssecretaris Sander Dekker om de pilotperiode voor de nieuwe examenprogramma’s met een jaar te verlengen. De staatssecretaris heeft hierover nog geen formeel besluit genomen. Ook in een andere kwestie, de volgordelijkheid van het schoolexamen versus het centraal examen, zijn nog geen concrete stappen gezet. Wel vinden er met het ministerie gesprekken plaats over flexibilisering van de examinering van het beroepsgerichte vak in het vmbo. Daarbij speelt ook de volgordelijkheid een rol. 

In de komende periode worden vanuit het landelijke project verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Kijkt u op de website www.vernieuwingvmbo.nl of dit voor u interessant is.

Vernieuwing leermiddelen voor de Vakroute
De vernieuwing van de leermiddelen voor de Vakroute is in volle gang. Met de vernieuwde leermiddelen kunnen docenten hun leerlingen goed voorbereiden op het beroepsgerichte examen. Voor de Vakroute Techniek richten we ons in eerste instantie op alle profieldelen van Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), Produceren, Installeren & Energie (PIE) en Mobiliteit & Transport (M&T). Voor de Vakroute Mens & Dienstverlenen ontwikkelen we leermiddelen voor alle profieldelen van Zorg & Welzijn (ZW) en Economie & Ondernemen (EO). Uit het profiel Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR) nemen we enkele onderwerpen mee die goed gecombineerd kunnen worden met de oriëntatie binnen Mens & Dienstverlenen. We hebben nog geen besluit genomen om het volledige profiel HBR te ontwikkelen.

Op 1 augustus 2014 zijn voor alle genoemde profielen de eerste vernieuwde leermiddelen beschikbaar, zodat u kunt starten met de nieuwe examenprogramma’s. In de loop van volgend schooljaar wordt dit aangevuld totdat er voor de genoemde profielen complete leermiddelenpakketten voor het beroepsgerichte examen beschikbaar zijn. We zullen dan ook samen met de Vakcolleges onderzoeken of er voor meer profielen leermiddelen zullen worden ontwikkeld.

Oproep voor docenten
Bij de vernieuwing van leermiddelen maken wij graag gebruik van ervaringen van docenten. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de manier waarop wij dit gaan organiseren.

Vragen?
Heeft u vragen over de vernieuwing vmbo? Neemt u dan contact op met Cees Bak (Techniek) of Muriel Daal (Mens & Dienstverlenen).