Interview: Dendron College in Horst wordt Vakcollege

Gepubliceerd: 19 maart 2014

Nederland is weer een Vakcollege rijker. Het Dendron College uit het Limburgse Horst, onder de rook van Venlo, biedt vanaf schooljaar 2014/2015 de Vakroutes Techniek en Mens & Dienstverlenen aan. Sectordirecteur vmbo van het Dendron College, Zwanetta Por, over de keuze om Vakcollege te worden.


 

Waarom heb u ervoor gekozen om Vakcollege te worden?
"We zijn als Dendron College al enige tijd op zoek naar een fundamentele onderwijsverbetering voor onze basis- en kaderleerlingen. Daarvoor hebben we een aantal ambities geformuleerd. We willen onze leerlingen een betere aansluiting op het vervolgonderwijs en de regionale arbeidsmarkt geven, we willen leerlingen opleiden voor een ambacht en ze een contextrijke leeromgeving bieden. Daarnaast willen we leerlingen meer maatwerk leveren. Als Vakcollege kunnen we die ambities waarmaken. We vinden het ook een belangrijk voordeel dat we als Vakcollege op alle niveaus worden ondersteund tijdens het veranderingsproces. Vakcollege Groep heeft allerlei specialisten in huis die ons van dienst kunnen zijn: onderwijskundigen, docentenadviseurs, PR- en communicatiespecialisten, regio-adviseurs en arbeidsmarktdeskundigen." 

U zegt dat u uw leerlingen meer maatwerk wilt bieden. Wat bedoelt u precies met maatwerk?
"Op dit moment draait onze afdeling Zorg & Welzijn erg goed, maar er tekent zich een probleem af. Teveel leerlingen kiezen deze richting met een negatieve reden. Leerlingen die geen Techniek willen doen, kiezen noodgedwongen voor Zorg & Welzijn omdat ze wel op deze school willen blijven. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Door de Vakroute Mens & Dienstverlenen aan te bieden, creëren we nieuwe mogelijkheden voor leerlingen die noch met techniek noch met zorg enige affiniteit hebben. Binnen Mens & Dienstverlenen is het bijvoorbeeld mogelijk om ook Commerciële Dienstverlening of Toerisme & Recreatie als keuzedeel aan te bieden."

Hoeveel leerlingen starten volgend jaar met de Vakroute, schat u?
"We starten in het komende jaar met de basisberoepsgerichte- en leerwegondersteunende leerwegen. We verwachten in die brugklassen samen zo'n 60 leerlingen voor ons Vakcollege. Het is de bedoeling dat we op termijn ook de kaderberoepsgerichte leerweg opnemen. Om hoeveel leerlingen dat zal gaan, is nu nog moeilijk te zeggen omdat ‘kaderberoeps’ in onze onderbouw gekoppeld is aan de theoretische leerweg."

Welke eindexamenprogramma’s kunnen leerlingen van het Dendron College straks kiezen?
"Wij gaan in de eindexamenprogramma's onze huidige uitstroom behouden: Zorg & Welzijn, Bouwen, Wonen & Interieur en Produceren, Installeren & Energie. We hopen en verwachten dat we op de lange duur hiervoor voldoende leerlingen zullen hebben. We hopen dus een economische stroom te kunnen creëren door modules in die richting aan te bieden."

Hoe ver is de samenwerking met het mbo? 
"De samenwerking met het ROC Gilde is in ontwikkeling. We zijn bezig om die samenwerking op alle niveaus (directie, middenmanagement en docenten, red.) vorm te geven. Maar er is nog een lange weg te gaan. Alle betrokkenen instellingen in Noord- en Midden-Limburg hebben hun handtekening gezet onder de 'Techniekketen NML'. Hiermee wordt vorm geven aan een doorlopende leerlijn ten behoeve van meer instroom in het techniekonderwijs en een betere afstemming op de regionale arbeidsmarkt." 

De Vakroute staat bekend als arbeidsmarktgerichte opleiding. In hoeverre hebt u daarmee rekening gehouden bij het bepalen van uw onderwijsaanbod?
"In Limburg is er blijvende werkgelegenheid binnen de maakindustrie, logistiek, agri, zorg en leisure & retail. Er zijn verschillende afspraken gemaakt tussen onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio om leerlingen enthousiast te maken voor een technische opleiding. En ook om het aantal vroegtijdig schoolverlaters binnen technische opleidingen te verminderen."