Hans de Boer benoemd als voorzitter VNO-NCW

Gepubliceerd: 27 februari 2014

Hans de Boer, één van de initiatiefnemers van de Vakcolleges en lid van de Raad van Advies van Vakcollege Groep, is benoemd tot voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. De Boer volgt hiermee Bernard Wientjes op, die de functie negen jaar heeft uitgeoefend. De Boer start per 1 juli 2014 met zijn nieuwe functie.

Vakcollege Groep is trots dat De Boer deze stap maakt en feliciteert hem met deze mooie, uitdagende baan. 

VNO-NCW behartigt de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Vanaf 1998 tot 2003 was De Boer al voorzitter van werkgeversorganisatie MKB Nederland, die de belangen van het midden- en kleinbedrijf behartigt.